Všichni chtějí namotivovaného kandidáta. Jak ho ale v rámci výběrového procesu neodradit?

Všichni chtějí namotivovaného kandidáta. Jak ho ale v rámci výběrového procesu neodradit?

12. 8. 2022

„Protahováním výběrového řízení se může stát, že i v případě atraktivní pracovní pozice a zajímavé firmy hrozí ztráta nejlepších kandidátů ve prospěch konkurence. Pozitivní zkušenost je navíc podstatná i u těch, kteří nabídku nakonec nedostanou. “

Jaká základní pravidla dodržovat?

- Jasná, rychlá a proaltivní komunikace

- Dodržování slibů a termínů

- Upřímnost a transparentnost

- Respekt k časovým možnostem kandidáta

- Důležité informace o délce a průběhu výběrového řízení

- Ujasnit si finanční očekávání hned na začátku

- Poskytování průběžné zpětné vazby

A na závěr samozřejmě finální fedback pro kandidáty, kteří prošli všemi koly výběrového řízení a věnovali celému procesu hodně času. Je otázkou základní slušnosti dát jim vědět, proč neuspěli a na čem mohou zapracovat. A přitom stačí pár vět. 

Jaké máte zkušenosti Vy?

 

#uniquepeople #care #hiring #candidateexperience