Executive Search - Jak v Unique People pracujeme

Executive Search - Jak v Unique People pracujeme

27. 5. 2021

„⭐rychlost ⭐otevřenost ⭐odbornost ⭐informovanost ⭐osobní přístup“

Na začátku se vždy sejdeme s hiring managerem. Zjišťujeme detaily k pozici, zajímavosti, jaké projekty a výzvy by kandidáta čekaly. Co se manažerovi líbí na jeho práci, proč pracuje pro danou firmu. Směrem ke kandidátům jsme od prvního kontaktu upřímné, nezamlčujeme podstatné informace. Komunikujeme srozumitelný a přesný popis pozice. Když se s kandidátem potkáme, zvažujeme také to, jestli se hodí do dané firemní kultury a do týmu. Pokud někoho na pozici doporučíme, jsme si výběrem naprosto jisté.

Na své expertíze tvrdě pracujeme a tisíce hodin strávených hledáním špičkových talentů se nám vrací v podobě obsazování atraktivních a klíčových pozic a důvěry našich klientů. Teď je před námi obrovská výzva najít „Integrátora“ neboli pravou ruku k zakladateli jedinečného projektu vybudování a provozování nového globálního systému profesionální certifikace pracovníků ve farmakovigilanci.