Je důležité umět se těšit z úspěchu

Je důležité umět se těšit z úspěchu

30. 3. 2021

„Co mě v poslední době v práci potěšilo? Hned několik věcí!“

Třeba to, že jsme pro našeho klienta VIG RE našli tak skvělou kandidátku, že pro ni vytvořili úplně novou pozici, aby o ni nepřišli.

Nebo dva inspirativní rozhovory se Štěpánem Lukešem IBM a Michalem Mourečkem a Marcelou Hlavovou ze společnosti ASKO nábytek.

Pozitivní zpětná vazba od kandidátů, se kterými velmi otevřeně a intenzivně komunikujeme. Příkladem je zpětná vazba od Veroniky, která mojí kolegyni napsala „Je zřejmé, že jste velice napojena na potřeby klienta i kandidáta, dovedete je dobře přetlumočit obou stranám, vzbuzujete důvěru, umíte navodit příjemnou atmosféru pohovoru, čímž se kandidát uvolní, je upřímný a poskytne důležité informace, díky kterým se můžete zaměřit na správný směr jeho kariéry“.

A taky možnost spolupráce s Honzou Petráčkem na úplně novém projektu — vybudování a provozování nového globálního systému profesionální certifikace pracovníků ve farmakovigilanci. Myslím, že je důležité umět se těšit z úspěchu, vážit si ho a občas si to, co se nám povedlo, připomenout nebo se o to podělit, abychom v těžkých časech dokázali opět najít motivaci a nadšení.