Jak udělat ze seniority konkurenční výhodu?

Jak udělat ze seniority konkurenční výhodu?

19. 11. 2020

„Nezískali jste tu práci. Nedostali jste ani mail s odpovědí, proč jste nebyli vybráni. Případně jste ani nebyli pozváni na pohovor, i když jste splňovali všechny požadavky. Byl vybrán někdo, kdo měl lepší dovednosti? Ne, byl vybrán někdo mladší.“

Zkušení manažeři a seniorní specialisté těžko hledají uplatnění na trhu práce („chtěli bychom někoho mladého a dynamického“), přitom věk od padesáti nahoru neznamená žádný handicap. Naopak. Naznačuje vyzrálostzkušenostspolehlivost a pracovitost. Tito zaměstnanci jsou loajální, k práci a lidem přistupují s pokorou a sebereflexí.

Při hledání kandidátů na každou pozici respektujeme zadání od klienta a vždy se setkáváme i s hiring manažerem. Přesto se v průběhu výběrového řízení setkáváme s nevyřčenými požadavky a mezi řádky často čteme, že tohoto kandidáta ne, protože například nemá dostatečné zkušenosti (které prokazatelně má) nebo by nezapadl do týmu (na základě CV) atd. Pravým důvodem je ale často datum narození.

Věková diskriminace není fér, a protože bývá skrytá za zástupnými důvody, příliš se o ní nemluví.

Naštěstí existují i firmy, které mají speciální program náboru 50+, jako například společnosti CEG, IKEA, ČEZ a další. 

 

A co bychom kandidátům ve věkové kategorii 50+ doporučily?

Aktualizujte si informace o vás na sociálních sítích, nejdůležitější je přesvědčivý profil na LinkedIn (v nadpisu mějte klíčová slova, podle kterých vás může recruiter nebo headhunter vyhledat), dejte o sobě vědět

Zamyslete se nad tím, co můžete novému zaměstnavateli přinést, co je na vás jedinečné a cennéco vás odlišuje od ostatních kandidátů

Posílejte stručné a relevantní CV, které vždy přizpůsobíte konkrétní pozici a zkrátíte max. na dvě strany, uvádějte jen odpovídající zkušenostizaměřte se na své konkrétní úspěchy

Zaměřte se na firmy a pozice, které potřebují to, co nabízíte, které Vám umožní využít odbornost a dlouholeté zkušenosti

Ukažte, že máte aktuální informace o trendech v oboru

Perfektně se připravte na pohovor

Prokažte schopnost používat nové technologie a chuť učit se i nové věci – třeba se sami naučte používat potřebný SW

Vždy požadujte feedback – pokud neuspějete, může Vám to pomoci příště

Buďte pozitivní, i kdyby hledání nové práce trvalo déle 

 

#agediscrimination #newtechnology #succes #networking #jobhunting #over50 #agemanagement