Jak efektivně využít AI v HR?

Jak efektivně využít AI v HR?

1. 9. 2023

„V současné době dochází k velkému pokroku a vývoji technologií a především umělé inteligence (AI). Podle Zpravodajství Evropského parlamentu přesná definice umělé inteligence zní: “schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita”. Právě z důvodu strachu o nahrazení člověka strojem může mít spousta lidí vůči AI negativní postoj a má strach ji využívat. Umělá inteligence pro nás však může být v různých oborech velice užitečná a když budeme znát její možnosti a naučíme se efektivně pracovat s jejími nástroji, je schopna nám dokonce ulehčit život. “

A jak konkrétně nám může pomoci v oblasti HR?????????

 • Analýza dat – nabízí spoustu pokročilých analytických nástrojů, se kterými lze snadněji analyzovat data související se zaměstnanci, záznamy výkonu či zpětnou vazbu
 • Automatizace procesu náboru – dokáže například vyhledávat a zároveň filtrovat životopisy uchazečů, zvládá i komunikaci s účastníky výběrového řízení. Některé firmy využívají chat AI s uchazečem (chatboty) jako první kolo výběrového řízení - chatbot vytvoří profil uchazeče a firma pak přesněji ví, zda kandidát splňuje jejich požadavky a zapadne do jejich firemní kultury, to jim ušetří mnoho času. 
 • Vytvoření individuálního rozvojového plánu zaměstnance – díky AI můžete lépe porozumět individuálním potřebám zaměstnanců a nabídnout jim personalizovaný plán rozvoje a školení. To zvyšuje angažovanost zaměstnanců a jejich produktivitu.
 • Chatbot a virtuální asistent jako podpora zaměstnanců – používán především velkými firmami a korporáty, zvládne rychle a efektivně vykomunikovat běžné požadavky, jako například plánování dovolené nebo využívání benefitů. 
 • Začlenění a rozvoj nových zaměstnanců – vymyslí interaktivní e-learningové materiály, které budou sloužit nejen ke snadnějšímu začlenění nováčka do kolektivu, ale především jako průvodce firmou - jejími hodnotami, náplní práce, firemní kulturou atd.
 • Hodnocení výkonu – na základě konkrétních dat a zpětné vazby umí vyhodnotit výkony zaměstnanců - nehrají roli emoce a city, to zajišťuje objektivnější hodnocení
 • Rozvoj dovedností pomocí e-learningu – vytváří různá e-learningové školení a kurzy, které rozvíjí nejen soft skills, ale také poskytují kariérní a osobní růst
 • Projektový management a týmová práce – její nástroje zjednodušují komunikaci týmu a sdílení informací, týmovou spolupráci a celkový projektový management firmy
 • Monitorování a zlepšení zdraví zaměstnanců – dokáže zabránit vyhoření nebo nespokojenosti a navrhnout účinné kroky k prevenci duševních onemocnění zaměstnanců

 

Zde je 15 nástrojů, které vám jako HR pracovníkovi ulehčí práci:

 

 1. Greenhouse – náborová platforma, která kombinuje různé AI funkce, jako je automatizace náborových procesů, vyhledávání kandidátů a analýza dat - pomáhá zvýšit efektivitu náborového týmu a zlepšit kvalitu náboru
 2. Talla – chatbot pro podporu zaměstnanců, který poskytuje odpovědi na běžné dotazy týkající se HR, IT a dalších interních procesů ve firmě
 3. EdCast – platforma pro e-learning a rozvoj dovedností, která využívá personalizované ukládání dat a doporučení na základě analýzy uživatelských dat
 4. Personio – komplexní HR platforma, která zahrnuje nástroje pro nábor, správu zaměstnanců, řízení výkonu a analýzu dat. Pomáhá malým a středním společnostem optimalizovat HR procesy s využitím digitálních technologií
 5. Humu – nástroj pro zapojení zaměstnanců, který používá AI k identifikaci klíčových okamžiků v pracovním životě zaměstnanců a následnému poskytnutí podnětů, aby se zvýšila angažovanost zaměstnanců.
 6. Glint – nástroj pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců a měření angažovanosti - využívá  AI a analýzu dat k poskytování cenných poznatků pro zlepšení pracovního prostředí
 7. Mural – digitální kreativní nástroj pro vizualizaci nápadů a spolupráci týmu - může být využit pro týmové workshopy, plánování a inovaci
 8. LinkedIn Talent Solutions – sociální síť LinkedIn nabízí nástroje pro nábor, které využívají AI k vyhledávání a identifikaci kandidátů, kteří odpovídají požadavkům dané pozice - pomáhá zrychlit náborový proces a snižuje náklady na nábor
 9. Breezy HR – nástroj pro nábor a správu kandidátů, který využívá AI k vyhledávání a filtrování životopisů a automatizaci náborových procesů
 10. Textio – nástroj, který pomáhá psát efektivní a atraktivní pracovní inzeráty a texty, které oslovují vhodné kandidáty - využívá AI k analýze jazyka a nápadů
 11. Lever – nástroj pro nábor, který využívá AI k automatizaci některých procesů, jako je například plánování pohovorů a komunikace s kandidáty
 12. SAP SuccessFactors – platforma pro řízení lidských zdrojů, která zahrnuje nástroje pro nábor, správu výkonu, plánování nástupního procesu, rozvoj zaměstnanců a analýzu dat
 13. Toggl track – nástroj pro sledování času, který umožňuje zaměstnancům snadno sledovat svou produktivitu a pomáhá HR týmu analyzovat a optimalizovat využití času
 14. JazzHR – platforma pro malé a střední společnosti, která kombinuje nástroje pro nábor, vyhledávání kandidátů, vyhodnocování náboru a analýzu dat
 15. IBM Watson Talent – systém pro správu lidských zdrojů, který využívá AI k analýze dat zaměstnanců, predikci fluktuace a personalizaci rozvoje dovedností zaměstnanců

 

Jak vidíte, AI může být dobrým pomocníkem v analytických nebo jednodušších úkolech. Důležité však je zajistit, aby implementace AI a digitálních technologií v HR byla prováděna s ohledem na soukromí zaměstnanců a dodržovala platné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů. V zájmu úspěchu je také klíčové neustále sledovat a aktualizovat používané technologie v souladu s vývojem a potřebami firmy a zaměstnanců. 

 

Zdroje:

 [online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200827STO85804/umela-inteligence-definice-a-vyuziti?at_campaign=20234-Digital&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=DSA&at_goal=TR_G&at_audience=&at_topic=Artificial_Intelligence&gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTabk6NUyjSjJN-1nGFgtoGS3ziBOqnW7B1Es0eMExwf6jsfEQnJVegL8aAoO4EALw_wcB

 

[online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné z: https://www.manpowergroup.cz/vyuziti-umele-inteligence-v-naboru-zamestnancu/

 

[online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné z: https://www.digiskills.cz/blog/ai-v-hr-a-vzdelavani-par-tipu-jak-se-nebat-inovaci

 

[online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné z: https://daktela.com/umela-inteligence-pomaha-i-v-hr/

 

[online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné z: https://chat.openai.com/?model=text-davinci-002-render-sha#hr #umelainteligence #uniquepeople #jakefektivnevyuzitAIvHR