Jak moc důležitá je role Hiring manažera ve výběrovém procesu?

Jak moc důležitá je role Hiring manažera ve výběrovém procesu?

12. 8. 2022

„Hiring manažer je klíčovou osobou zodpovědnou za obsazení volného pracovního místa v rámci svého týmu. “

Zná schopnosti a znalosti každého jednoho člena. Dokáže nejlépe popsat každý detail náplně práce a jaké výzvy či projekty je nutné v budoucnu realizovat. Mnoho lidí změní práci právě kvůli svému nadřízenému. Hiring manažer dokáže namotivovat, ale i odradit. Musí být zapojený nejen do výběru, ale i do sourcingu, oslovování kandidátů a budování brandu. Firmy dnes musí soutěžit o kandidáty a přemýšlet, jak se co nejlépe prodat na neustále se měnícím pracovním trhu.

Efektivní recruitment vyžaduje aktivní zapojení hiring manažerů, kteří musí být schopni definovat tyto oblasti:

  • Co je na pozici jedinečného a zajímavého?
  • Jaká je vaše konkurenční výhoda?
  • Jak nejlépe pozici prodat kandidátům? Proč by u vás měl někdo chtít pracovat?
  • Na jaké firmy zacílit?
  • Jaké největší úkoly bude nováček řešit v prvních 3-6 měsících?
  • Jaká je denní náplň práce? Jaké bude mít zodpovědnosti?
  • Co dělají další členové týmu?

Je třeba si domluvit s hiring manažery jasné lhůty, do kdy budou odpovídat a dávat feedback (nejpozději však do 2 dnů). Pro kandidáty není nic horšího, než čekat po interview několik dní bez odpovědi a nevědět, co bude dál.